ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು?ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನ್ನು
ಕನ್ನಡಬಿಂದು ರೇಖೆ
ಏಕದಳ &ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂದರೇನುಭಕ್ತಿ ಸಜಾತಿ ಪದವೇ?
ಕಬ್ಬು?Problems of water pollution in Kannada
ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಸಾಹಿತ್ಯಾ ಎಂದರೇನು?
ಗೆಲಿಲಿಯೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ತಿಳಿಸಿಸ್ಥಳ ನಾಮ ಎಂದರೇನು
ನೈಜ ಜಿ.ಎನ್ ಪಿನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ?ರಿಯಾಯಿತಿ
ಆದ್ಯತಾ?ಬೀಜಗಣಿತ ಇತಿಹಾಸ?
ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರಬಂಧEquatorial
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅರ್ಥಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಸ್ಕಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ.ಇರುವ ವಸ್ತು?
ಗಡಾನೈದಿಲೆ
ಕಡಲೇಕಾಯಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹನೆಜಟ್ರೋಪ ಅದು ಏನು?
ಮೊಸಳೆಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೊಗ
ಕಾಲೋಚಿತ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏಕೆ ಬೇಕು?
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ