ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ಮಳೆಯ ಅವಧಿನೀರಿನ ವಿದ್ಯುದ್ದಧ್ವಿಭಜನೆ ವಿವರಣೆ?
ಅನ್ನಬೇದಿ ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು?ರೋಮನ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು
ಆನೆಯ ಮೂರಕ್ಷರದ ಹೆಸರು?ಕೋನ ಪದದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಅರ್ಥ?
ಕೋನದ ಸಂಕೇತSahitiya Bavarian
Sahitiya Andalusiaಡಿಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ?asankramika rogagalu essay?
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲದ ರೋಗಗಳುಕೋನ ಸಂಕೇತ
ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಏನು?ಅಧಿಕ ಸಂಕೇತ
ಅದಿಕ ಚಿಹ್ನೆ?ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ
ಮಾವಿನಮರಅಸಾಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಂಧ
Sahitya prakaraಏಕದಳ ಸಸ್ಶಗಳಿಗೆ ಊದಾರಣೆ
ಪರಮಾಣು ಕಣ ಮಾನಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು
Bose einstein condensationಸ್ವಂತ ವಿರುದ್ಧಪದ
Law world nameನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಮ್ಲಗಳು ಅದು ಏನು?
ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ?ಮಾವು ಇದು ರುಚಿಕರವಾದಿಯಾ?
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ