ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ಅದು ಏನು ರೋಗಗಳು?ಸಸ್ಯಗಳ.ವೈಜ್ಞಾನಿಕ .ಹೆಸರು
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನು?ಅಸಾಂಕ್ರರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಏನು ಅಸ್ಕೃಮಕ?ಬಿ ಪಿ ಅದು ಏನು?
ಅಸಾಂಕಮಿಕ. ರೋಗ. ಎಂದರೆನುAsankramika rogagalu andarenu
ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪಾತ್ರ ಏನು?ಅಸಂಕ್ರಮಿಕ್ ರೋಗಾ ಎಂದರೇನು
ಸಾಂಕ್ರಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗ ಅದು ಏನು?ಅಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನು
ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಅದು ಏನು?ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ವಿಧಗಳು
ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ?ಅಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗ
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅದು ಏನು?ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನು
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರಾವ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಕ ಯಾವುದು
ಹುಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳ ಸಸ್ಯಗಳುdenitrification?
ಮರಿಹಾಕುವ ಸರಿಸೃಪಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ _ಶು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ
ಆಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳುಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ?ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ. ಕಾಯಿಲೆಹಳು
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಪಾರಿವಾಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ