ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
Kannada.meaningsಪರಿಸರ ಎಂದರೇನು?
13 /10 ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲಿವಿಜಾತೀಯ ಶಬ್ದಗಳು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು?ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು?
ಕೆಪ್ಲರನ ಗ್ರಹಗಳ 3ನೇ ನಿಯಮಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವ
ಸಜಾತೀಯ ಪದ?ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಪೆಟ್
Sankramika rogagala prabanda kannadadalli?ಸಮಿತಿ ವಿಜಾತೀಯ ಪದಗಳು?
ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡSodium hydrogen carbonate
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನರೋಮನ್. ಸಂಖೆ
ಹೋಮರ್‌ನ ಎರಡು ಕೃತಿ ಯಾವುದುಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ
ಸಾಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು?ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ
ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಹಮುರಬಿ ಶಾಸನ
ಲಾರ್ವಾ ಪದದ ಅರ್ಥಬೀಜಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಆನೆಯ ಹೆಸರು
ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆನುತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಣಾಮCogntive domain
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ