ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ?ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ. ಕಾಯಿಲೆಹಳು
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಪಾರಿವಾಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆತ್ರಿಕೋನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅದು ಏನು?
H2O ಅಣುರಾಶಿ ಅದು ಏನು?ಶಿಶ್ನ ಮುರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ
ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವ ಪ್ರಾಣಿ?ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮಿನುಗಳ ನಿವ೯ಹಣಿ
ಬಟವಡೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದುರುಪಯೋಗ ವಾಗುವದೇ?ಗಾಡಿಯ ಪರ್ಯಾಯಪದ ಅದು ಏನು?
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪಫಿನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೇನು?ಚಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ?
ಮನೀಲಾ ಹಗ್ಗ ಏನು?ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು?
ಅಲೋಹ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೆಸರುಹೇಗೆ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣೆ?
ಬಾತ ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ?ಕೋಬಾಲ್ಟ ದೊರೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳು?
ಕೋಬಾಲ್ಟ ಅಧಿಕ ದೊರೆವ ರಾಜ್ಯ ಏನು?ಅನ್ವೇಷಣೆ ಕಲಿಕೆ ಸಿದ್ದಾಂತ
ಏನು ಸಸ್ಯಕ ಪ್ರಸರಣ?ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು
ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಳು?ಪಾರಿವಾಳ ಸಾಕುವುದು ಹೇಗೆ
ಬ್ರೂನರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆನಕ್ಷತ್ರ ಮೊಗ್ಗಿ ಇದು ಏನು?
ಜನರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ರೂಸೋರೈಜೋಬಿಯ ಇದು ಏನು?
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2016 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ