ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ಸ್ಥಳ ನಾಮ ಎಂದರೇನು[0]
ನೈಜ ಜಿ.ಎನ್ ಪಿ[1]
ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ[1]
ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ?[1]
ರಿಯಾಯಿತಿ[1]
ಆದ್ಯತಾ?[1]
ಬೀಜಗಣಿತ ಇತಿಹಾಸ?[1]
ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರಬಂಧ[1]
Equatorial[1]
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅರ್ಥ[0]
ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಆಸ್ಕಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ.ಇರುವ ವಸ್ತು?[1]
ಗಡಾ[1]
ನೈದಿಲೆ[1]
ಕಡಲೇಕಾಯಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹನೆ[1]
ಜಟ್ರೋಪ ಅದು ಏನು?[1]
ಮೊಸಳೆ[1]
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೊಗ[1]
ಕಾಲೋಚಿತ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ[0]
ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏಕೆ ಬೇಕು?[0]
ಮಳೆಯ ಅವಧಿ[1]
ನೀರಿನ ವಿದ್ಯುದ್ದಧ್ವಿಭಜನೆ ವಿವರಣೆ?[1]
ಅನ್ನಬೇದಿ ಸಸ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು?[0]
ರೋಮನ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು[1]
ಆನೆಯ ಮೂರಕ್ಷರದ ಹೆಸರು?[0]
ಕೋನ ಪದದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಅರ್ಥ?[1]
ಕೋನದ ಸಂಕೇತ[1]
Sahitiya Bavarian[1]
Sahitiya Andalusia[1]
ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ[1]
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ?[1]
[ ಇನ್ನಷ್ಟು ]ವರ್ಗ
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ
ವಿಜ್ಞಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನೈಸರ್ಗಿಕ
ಜನರು
ಲೈಫ್
ಸಮಾಜದ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಆರ್ಟ್
ಇತಿಹಾಸ
ಕ್ರೀಡೆ
ಆರ್ಥಿಕ
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ